SERUAN KUBUR SETIAP HARI

KUBUR SETIAP HARI MENYERU MANUSIA SEBANYAK LIMA KALI 1. Aku rumah yang terpencil,maka kamu akan senang dengan selalu     membaca Al-Quran. 
2. Aku rumah yang gelap, maka terangilah aku dengan selalu solat malam. 
3. Aku rumah penuh dengan tanah dan debu, bawalah amal soleh yang menjadi hamparan.
4. Aku rumah ular berbisa, maka bawalah amalan Bismillah sebagai penawar. 
5. Aku rumah pertanyaan Munkar dan Nakir, maka banyaklah bacaan  
"Laa Ilahaillalllah, Muhammadar Rasulullah", supaya kamu dapat jawapan kepadanya.